SKRILL

1

Bấm "GỬI TIỀN" ở góc phải màn hình

2

Chọn SKRILL

3

Kéo mũi tên hoặc nhập số tiền muốn gửi.
Chọn tài khoản chuyển tiền

4

Bấm "XÁC NHẬN"

5

Xuất hiện cửa sổ hiển thị thông tin khoản tiền gửi

6

Sử dụng tài khoản Skrill để hoàn tất các bước gửi tiền

7

Tiền sẽ được cập nhật ngay vào tài khoản chơi.

Social Media VN

Skrill VN